• سازه و سیویل
سازه و سیویل :

طراحی و ساخت یک بنا نتیجة همفکری، همکاری و تلاش تخصص‌‌های مختلف از جمله معمار، مهندس سازه، مهندس تأسیسات و حتی سازندگان آن است. طراحی باید قبل از هر چیز، به عناون یک فعالیت مشترک و یک کار گروهی با مشارکت معمار و مهندس سازه شناخته شود. در آن صورت رابطة بین طراحی و ساختار نه تنها به یک رقابت تبدیل نخواهد شد بلکه معمار و مهندس پذیرای نقش واقعی یکدیگر در شکل‌گیری معماری خواهند بود. هدف اصلی طراحی معماری، ایجاد فرم‌هایی است که هم نیازهای کاربردی ساختمان را تأمین نماید و هم از نظر زیبایی‌شناسی موفق باشد و هدف اصلی طراحی سازه، ایجاد فرم‌های سازه‌ای است که ضمن تأمین نیازهای کاربردی، بارهای اعمال‌شده را نیز به بهترین نحو و به‌صورت اقتصادی تحمل نماید.
به‌منظور نیل به اهداف پیش‌گفته، گروه هدیش از توانایی مهندسان سازه‌ای بهره برده که به‌خوبی با معماری و فرایند آن آشنا بوده و برخلاف رویة نادرست جاری در پروژه‌ها، به‌شکل همگام و هماهنگ با هم روند طراحی را به جلو می‌برند. مهندسان سازة همکار هدیش، اغلب دارای مدرک معماری، سابقة آموزش سازه به دانشجویان معماری و صاحب تألیفاتی در زمینة آموزش سازه به معماران هستند. ازاین‌رو ضمن درک کامل خواسته‌های معمار، در نقش بازوی توانمند وی در به عرصة وجود کشاندن طرح معماری‌اند.
در همکاری نزدیک بین معماران و مهندسان سازة هدیش، وظیفة مهندسین سازه آفرینش طرح‌هایی است که از نظر عملکردی پاسخگوی نیازهای طرح بوده و از نظر فنی، اجرایی و اقتصادی بوده و علاوه بر آن، از نظر مطلوبیت‌های فرم ظاهری ساختمان، مکمل حس زیبایی‌شناسی معماری باشد. در چنین شرایطی مهندس سازه در جهت تقویت طراحی معماری ساختمان عمل می‌کند.
رویکرد مهندسان سازة هدیش به مهندسی سازه به مثابه یک هنر است که هدف آن ایجاد ساختمان‌هایی خواهد بود که جوابگوی نیازهای عملکردی، معیارهای زیبایی‌شناسی، نیازهای دوران بهره‌برداری و محدودیت‌های مربوط به شرایط اجرایی ساختمان است.